محل برگزاری مسابقات صفحه آغازین
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

مجموعه تصاویر منتخب از مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در سال ۱۳٩۴

فوتبال ورزشی پر تحرک و پر هیجان است که به دلیل این هیجان و سرعت بازی،‌ در بسیار از مواقع صحنه‌هایی را که در زمان مشاهده مسابقه از آن ها غافل هستیم در دام عدسی دوربین شکار می‌شوند. تماشای این صحنه‌ها که گاهی بسیار عجیب و باور نکردنی است می‌تواند برای شما بیننده عزیز جالب و سرگرم کننده باشد.

همچنین میتوانید مسابقات فوتسال را در اینستاگرام نیز دنبال نمایید.

پیگیری مسابقات از طریق اینستاگرام

نشانی دسترسی به صفحه تصاویر مسابقات بدون نیاز به نصب نرم‌افزار و از طریق کامپیوتر:

https://instagram.com/ifcup.ir

 

یادداشت:

بسیار خوشحالیم که تماس‌هایی از شما بازدیدکنندگان و علاقمندان مسابقات جام انفورماتیک که ما را از نقطه نظرات خود مطلع می‌نمایید داریم. از آنجایی که بیشترین این بازخوردها بعد از صفحات امتیازها و گروه‌بندی در خصوص این صفحه یعنی صفحه «مجموعه تصاویر» بوده است، اجازه بفرمایید توضیحات مختصری ارائه شود:

به طور خلاصه در تهیه تصاویر احتیاج به کمک داریم. انسجام تصاویر این دور از مسابقات مانند گذشته کامل نبوده و ما نمی‌توانیم به دلیل برخی محدودیت‌ها، گالری اختصاصی از هر بازی مانند جام‌های قبلی ارائه دهیم. با این حال سعی می‌کنیم برای نقطه نظرات شما راه حلی بیابیم.

لطفا تصاویر محبوب خود را از طریق نشانی با ما به اشتراک بگذارید.

 

 

 

 

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته اول - جمعه - ۲۷ شهریور

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۱ A مجتمع کامپیوتر پایتخت خدمات انفورماتیک تصاویر موجود نیست
۲   خدمات انفورماتیک راهبر فناپ ب تصاویر موجود نیست
۳ B مهندسی سیستم یاس ارغوانی چارگون تصاویر موجود نیست
۴   امن افزار گستر شریف الف اتیک پارس تصاویر موجود نیست
۵ C همکاران سیستم صمیم رایانه تصاویر موجود نیست
۶   صنایع ماشین‌های اداری ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان تصاویر موجود نیست
۷ D شاتل آزاد نت رسانه تصاویر موجود نیست
۸   گروه دوران داده پردازی ایران تصاویر موجود نیست
۹ E سفیر آبی آرام امن افزار گستر شریف ب تصاویر موجود نیست
۱۰   پارس آتنا دژ گسترش فناوری‌های نوین کشاورز تصاویر موجود نیست
۱۱ F فناپ الف سازگار ارقام تصاویر موجود نیست
۱۲   کارت اعتباری ایران کیش خدمات آواژنگ تصاویر موجود نیست

 

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته دوم - پنجشنبه - ۲ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۱۳ D آزاد نت رسانه آریا همراه سامانه تصاویر موجود نیست
۱۴   شاتل گروه دوران تصاویر موجود نیست
۱۵ E امن افزار گستر شریف ب پردازش موازی سامان تصاویر موجود نیست
۱۶   سفیر آبی آرام پارس آتنا دژ تصاویر موجود نیست
۱۷ F فناپ الف دبیرخانه سازمان تصاویر موجود نیست
۱۸   فناپ الف کارت اعتباری ایران کیش تصاویر موجود نیست
۱۹ A خدمات انفورماتیک کمیسیون آموزش و پژوهش تصاویر موجود نیست
۲۰   مجتمع کامپیوتر پایتخت خدمات انفورماتیک تصاویر موجود نیست
۲۱ B چارگون تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تصاویر موجود نیست
۲۲   مهندسی سیستم یاس ارغوانی امن افزار گستر شریف الف تصاویر موجود نیست
۲۳ C صمیم رایانه ایران رهجو تصاویر موجود نیست
۲۴   همکاران سیستم صنایع ماشین‌های اداری ایران تصاویر موجود نیست

 

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته دوم - جمعه - ۳ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۲۵ F فناپ الف کارت اعتباری ایران کیش تصاویر موجود نیست
۲۶   فناپ الف دبیرخانه سازمان تصاویر موجود نیست
۲۷ E امن افزار گستر شریف ب گسترش فناوری‌های نوین کشاورز تصاویر موجود نیست
۲۸   سفیر آبی آرام پردازش موازی سامان تصاویر موجود نیست
۲۹ D آزاد نت رسانه داده پردازی ایران تصاویر موجود نیست
۳۰   شاتل آریا همراه سامانه تصاویر موجود نیست
۳۱ C صمیم رایانه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان تصاویر موجود نیست
۳۲   همکاران سیستم ایران رهجو تصاویر موجود نیست
۳۳ B چارگون اتیک پارس تصاویر موجود نیست
۳۴   مهندسی سیستم یاس ارغوانی تجارت الکترونیکی ارتباط فرد تصاویر موجود نیست
۳۵ A خدمات انفورماتیک فناپ ب تصاویر موجود نیست
۳۶   مجتمع کامپیوتر پایتخت کمیسیون آموزش و پژوهش تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته سوم - جمعه - ۱۰ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۳۷ C صنایع ماشین‌های اداری ایران ایران رهجو تصاویر موجود نیست
۳۸   همکاران سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان تصاویر موجود نیست
۳۹ B امن افزار گستر شریف الف تجارت الکترونیکی ارتباط فرد تصاویر موجود نیست
۴۰   مهندسی سیستم یاس ارغوانی اتیک پارس تصاویر موجود نیست
۴۱ A خدمات انفورماتیک راهبر کمیسیون آموزش و پژوهش تصاویر موجود نیست
۴۲   مجتمع کامپیوتر پایتخت فناپ ب تصاویر موجود نیست
۴۳ F کارت اعتباری ایران کیش دبیرخانه سازمان تصاویر موجود نیست
۴۴   فناپ الف کارت اعتباری ایران کیش تصاویر موجود نیست
۴۵ E پارس آتنا دژ پردازش موازی سامان تصاویر موجود نیست
۴۶   سفیر آبی آرام گسترش فناوری‌های نوین کشاورز تصاویر موجود نیست
۴۷ D گروه دوران آریا همراه سامانه تصاویر موجود نیست
۴۸   شاتل داده پردازی ایران تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور مقدماتی - هفته چهارم - جمعه - ۱۷ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو تصاویر
۴۹ B اتیک پارس تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تصاویر موجود نیست
۵۰   چارگون امن افزار گستر شریف الف تصاویر موجود نیست
۵۱ A فناپ ب کمیسیون آموزش و پژوهش تصاویر موجود نیست
۵۲   انفورماتیک خدمات انفورماتیک راهبر تصاویر موجود نیست
۵۳ C فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان ایران رهجو) تصاویر موجود نیست
۵۴   صمیم رایانه صنایع ماشینهای اداری ایران تصاویر موجود نیست
۵۵ D داده پردازی ایران آریا همراه سامانه تصاویر موجود نیست
۵۶   آزاد نت رسانه گروه دوران تصاویر موجود نیست
۵۷ E کارت اعتباری ایران کیش دبیرخانه سازمان تصاویر موجود نیست
۵۸   فناپ الف سازگار ارقام تصاویر موجود نیست
۵۹ F گسترش فناوری‌های نوین کشاورز پردازش موازی سامان تصاویر موجود نیست
۶۰   امن افزار گستر شریف ب پارس آتنا دژ تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور یک هشتم نهایی - هفته پنجم - جمعه - ۲۴ مهر

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۶۱ اول گروه A دوم گروه B تصاویر موجود نیست
۶۲ اول گروه C اولین تیم سوم به قید قرعه تصاویر موجود نیست
۶۳ دوم گروه D دوم گروه E تصاویر موجود نیست
۶۴ اول گروه F دومین تیم سوم به قید قرعه تصاویر موجود نیست
۶۵ اول گروه B دوم گروه A تصاویر موجود نیست
۶۶ اول گروه D سومین تیم سوم به قید قرعه تصاویر موجود نیست
۶۷ دوم گروه C دوم گروه F تصاویر موجود نیست
۶۸ اول گروه E چهارمین تیم سوم به قید قرعه تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور یک چهارم نهایی - هفته ششم - پنجشنبه - ۷ آبان

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۶۹ برنده بازی ۶۷ برنده بازی ۶۸ تصاویر موجود نیست
۷۰ برنده بازی ۶۵ برنده بازی ۶۶ تصاویر موجود نیست
۷۱ برنده بازی ۶۳ برنده بازی ۶۴ تصاویر موجود نیست
۷۲ برنده بازی ۶۱ برنده بازی ۶۲ تصاویر موجود نیست

 

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور نیمه نهایی - هفته ششم - جمعه - ۸ آبان

بازی تیم یک تیم دو تصاویر
۷۳ برنده بازی ۶۹ برنده بازی ۷۰ تصاویر موجود نیست
۷۴ برنده بازی ۷۱ برنده بازی ۷۲ تصاویر موجود نیست
۷۵ بازنده بازی ۷۳ با بازنده بازی ۷۴ (رده بندی) تصاویر موجود نیست
۷۶ برنده بازی ۷۳ برنده بازی ۶۲ (فینال) تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

تصاویر دور نهایی - هفته هفتم - جمعه - ۱۵ آبان

بازی تیم یک تیم دو ساعت
۷۵ بازنده بازی ۷۳ با بازنده بازی ۷۴ (رده بندی) تصاویر موجود نیست
۷۶ برنده بازی ۷۳ با برنده بازی ۷۴ (فینال) تصاویر موجود نیست

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 
نتایج دور مقدماتی - پنجشنبه ۱۶ مهر
آلیاسیس
1 - 2
بازی ۵۲
خدمات آواژنگ
دبیرخانه سازمان
2 - 5
بازی ۵۳
فناپ الف
نتایج دور مقدماتی - جمعه - ۱۷ مهر
اتیک پارس
-
بازی ۵۴
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
چارگون
-
بازی ۵۵
امن افزار گستر شریف الف
فناپ ب
-
بازی ۵۶
کمیسیون آموزش و پژوهش
خدمات انفورماتیک
-
بازی ۵۷
خدمات انفورماتیک راهبر
فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
-
بازی ۵۸
ایران رهجو
صمیم رایانه
-
بازی ۵۹
صنایع ماشین‌های اداری ایران
داده پردازی ایران
-
بازی ۶۰
آریا همراه سامانه
آزاد نت رسانه
-
بازی ۶۱
گروه دوران
سازگار ارقام
-
بازی ۶۲
آلیاسیس
دبیرخانه سازمان
-
بازی ۶۳
کارت اعتباری ایران کیش
گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
-
بازی ۶۴
پردازش موازی سامان
امن افزار گستر شریف ب
-
بازی ۶۵
پارس آتنا دژ
نشان حامیان

مشاهده فهرست حامیان
نتایج مسابقات تیم‌ها

نتیج مسابقات تیم‌هی شرکت کنندهسوابق نتایج مسابقات انجام شده توسط هر تیم ب اساس گروه‌بندی موجود در صفحه نتایج قرار داده شده اس. با تجه به نظر سنجی‌های انجام شده، هدف از انجام این کار سهولت در دسترسی به این اطاعات توسط بازدیدکنندگان می‌باشد.

مشاهده صفحه نتاج مسابقات

  بازدیدهای این صفحه: 1481 بار

 

 

  تیم‌های حاضر  |  جدول گروه‌بندی  |  نتایج مسابقات  |  جدول زمان‌بندی  |  مجموعه تصاویر  |  اخبار
 
 

 

Powered and development by Adamak.net

http://www.adamak.net 

 
Instagram
 
Google Analytics Alternative